Zasady komentowania

 1. http://biosfera.sklep.pl udostępniają swoim użytkownikom możliwość dodawania komentarzy w celu wyrażenia swojej opinii w sklepie internetowym.
 2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Poprzez umieszczenie swoich komentarzy użytkownicy wyrażają zgodę na publikowanie ich i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy na łamach serwisu http://biosfera.sklep.pl sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, związanych z pornografią, wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach na łamach serwisu http://biosfera.sklep.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 6. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami, jest to nieczytelne. Dużych liter używa się, aby jakiś fragment wypowiedzi szczególnie podkreślić. W elektronicznej formie przekazu oznaczają one używanie podniesionego tonu albo wręcz krzyku.
 7. W serwisie http://biosfera.sklep.pl obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.
 8. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych użytkowników. Nie prowokuj nikogo swoimi wypowiedziami. Teksty obraźliwe dla innych użytkowników serwisu www.biosfera.sklep.pl będą usuwane. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
 9. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.
 10. Komentarze zawierające kłótnie (tzw. trolling), wyzwiska, hasła populistyczne będą w wybranych przypadkach usuwane.
 11. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia możliwości komentowania na stronach prowadzonego przez siebie serwisu bez podawania przyczyn.
 12. Administratorzy serwisu http://www.biosfera.sklep.pl mają prawo do kontrolowania, modyfikowania lub usuwania treści wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie, a także do blokowania uczestnictwa osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu.
 13. Administratorzy serwisu http://www.biosfera.sklep.pl zastrzegają sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.